ការវិភាគ​និង​ប្រភេទដៃនៃការ​លេងដូច​គ្នា (ភាគ​១) ​​ ​ ​ ​នៅក្នុងល្បែងបៀអាឡឺម៉ង់ ជារឿយៗមានស្ថានភាពដែលដៃដូចគ្នា។

Analysis-Poker

នៅក្នុងល្បែងបៀអាឡឺម៉ង់ ជារឿយៗមានស្ថានភាពដែលដៃនៃការលេងមានលក្ខណៈដូចគ្នា។ ខាងក្រោមនេះនឹងវិភាគភាពខ្លាំងនៃសន្លឹកបៀចំនួនប្រាំមួយផ្សេងគ្នានៃឈុតដូចគ្នា និងយុទ្ធសាស្រ្តដែលគួរត្រូវបានអនុម័ត។

1 ចាប់ផ្តើមការលេងបែបដៃធំនៃឈុតដូចគ្នា

(ATs-AKs, KQs, KJs)


នេះគឺជាដៃចាប់ផ្តើមដ៏ល្អដោយមិនគិតពីចំនួនគូប្រកួត និងទម្រង់លេង។ ជារឿយៗវាអាចបង្កើតជាគូផែដ៏ធំបំផុត ឬជាសន្លឹកបៀរដែលមានកម្រិតតែ១ដូចគ្នា ៥សន្លឹកហើយឈ្នះកាក់ជាច្រើន។ អ្នកទទួលបានដៃចាប់ផ្តើមនេះ។ ប្រសិនបើគ្មាននរណាម្នាក់តម្លើងការភ្នាល់នោះទេ អ្នកត្រូវតែធ្វើការតម្លើងការភ្នាល់។ ប្រសិនបើនៅក្នុងតុហ្គេមមានភាពតឹងតែង ហើយទីតាំងសន្លឹកបៀរដែលនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកខ្ពស់ជាង អ្នកគ្រាន់តែអាចធ្វើការភ្នាល់តាមការហៅធម្មតាដើម្បីជំរុញអ្នកលេងបន្ថែមទៀតឱ្យចូលរួមក្នុងការលេងហ្គេម។ សូមប្រយ័ត្ននៅពេលដែលអ្នកទទួលបានសន្លឹកបៀរ AJs, ATs, KQs, KJs និងនរណាម្នាក់នៅពីមុខអ្នកបានធ្វើការតម្លើងការភ្នាល់ អ្នកប្រហែលជាត្រូវបានអ្នកដែលធ្វើការតម្លើងការភ្នាល់ស៊ីជាមិនខាន ប៉ុន្តែអ្នកអាចហៅតាមការភ្នាល់ធម្មតាបានប្រសិនបើគេបានធ្វ់ការតម្លើងការភ្នាល់ញឹកញាប់ឬប្រសិនបើមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមហ្គេមរួចហើយ។ នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានសន្លឹកបៀរ AKs និង AQs អ្នកអាចទប់ទល់នឹងអ្នកលេងដែលបង្កើន។

 

អំពីអ្នកលេងដែលបង្កើនការភ្នាល់ក្នុងកម្រិតតឹងរ៉ឹង៖ អ្នកលេងដែលបង្កើនកម្រិតភ្នាល់តឹងតែង ត្រូវការដៃចាប់ផ្តើមកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីអាចធ្វើការតម្លើងប្រាក់ភ្នាល់បាន។ អ្នកលេងតឹងតែងមួយចំនួននឹងដឹងពីតួនាទីនៃតំណែង។ គាត់នឹងកាត់បន្ថយតម្រូវការសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមដៃរបស់ការតម្លើងប្រាក់ភ្នាល់ ដោយសារតែអត្ថប្រយោជន៍នៃទីតាំង ជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ជាអ្នកដំបូងដែលចូលក្នុងលេងហ្គេម។ ប្រសិនបើអ្នកមានសន្លឹកបៀរ AJs អ្នកលេងប្រភេទនេះលើកក្រោយអ្នក ហើយអ្នកត្រូវគោះត្រឡប់ប្រសិនបើហ្គេមមួយដៃនោះ មិនធំពេក។ ប្រសិនបើអ្នកមានសន្លឹក AJs ហើយអ្នកលេងប្រភេទនេះបានធ្វើការតម្លើងការភ្នាល់មុនអ្នក អ្នកត្រូវតែតម្លើងការភ្នាល់ម្តងទៀត។ នៅពេលនេះសន្លឹកបៀដែលមាននៅក្នុងដៃរបស់គាត់គឺអាក្រក់ជាងពេលដែលគាត់នៅទីតាំងខាងក្រោយ។

 

វាក៏មានប្រភេទអ្នកលេងដែលតម្លើងការភ្នាល់ដ៏តឹងផងដែរ។ ពួកគេនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្រ្តភ្នាល់របស់ពួកគេទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងក្នុងការលេងក៏ដោយ។ អ្នកលេងប្រភេទនេះគឺ ជាប្រភេទមនុស្សដែលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់និងស្វាហាប់។ ពួកគេនឹងមានតែសន្លឹកបៀល្អៗប៉ុណ្ណោះ (ប្រហែលជាមានតែនៅក្នុងសន្លេកបៀរ AA, KK, QQ) ។ នៅពេលគាត់តម្លើងការភ្នាល់អ្នកមានសន្លឹកបៀរ AJs អ្នកត្រូវតែធ្វើការគោះមិនបន្ថែមប្រាក់ភ្នាល់ដោយមិនគិតពីទីតាំង។ ដោយសារតែសន្លឹកបៀរបស់គាត់ល្អជាងសន្លឹកបៀររបស់អ្នក។


2 ចាប់ផ្តើមសន្លឹកបៀតូចៗនៃឈុតដូចគ្នា

(QJs, KTs, QTs, JTs)
នេះគឺជាដៃចាប់ផ្តើមដ៏ល្អ។ សន្លឹកកបៀរផែក្នុងដៃចាប់ផ្តើមតូចនៃឈុតដូចគ្នា មិនខ្លាំងដូចដៃចាប់ផ្តើមធំនៃឈុតដូចគ្នានោះទេ ប៉ុន្តែដៃចាប់ផ្តើមតូចនៃឈុតដូចគ្នាគឺល្អជាងអ្នកដែលមានសន្លឹកបៀរឈុតដូចគ្នា។ ដៃធំមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតទម្រង់ថុងហ្វាស៊ុន ហើយពេលខ្លះពួកគេនឹងបង្កើតឱ្យមានភាពច្របូកច្របល់ និងអាចឈ្នះកាក់បានច្រើន។

 

វាច្បាស់ណាស់ ព្រោះវាមានឱកាសខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតថុងហ្វាស៊ុនត្រង់ជាងផែគូ។ នៅពេលដែលគូប្រកួតរបស់អ្នកខ្សោយ ទោះបីជាអ្នកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អក៏ដោយ ក៏អាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញដ៏ល្អមួយដែរ។

 

នៅពេលដែលគ្មាននរណាម្នាក់តម្លើងការភ្នាល់នៅពេលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងដែលមានបៀរក្នុងដៃល្អអ្នកគ្រាន់តែត្រូវការហៅតាមតម្លៃភ្នាល់ ដែលអាចជំរុញឱ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនពីក្រោយដើម្បីហៅភ្នាល់តាមដែរ។ នៅពេលដែលអ្នក​យឺត​ អ្នកត្រូវ​ធ្វើការតម្លើងការភ្នាល់ ទោះបីជាមានអ្នកហៅតាមភ្នាល់ប៉ុន្មាន​នាក់​ក៏ដោយ។ ដោយ​សារ​តែ​អ្នក​នឹង​បង្កើត​ជា​បៀរដែលមានកម្រិតដូចគ្នា​មួយ ប្រាក់​ចំណេញ​របស់​អ្នក​គឺ​ល្អ​នៅ​ពេល​ដែលហ្គេមក្នុងជុំនេះមានការភ្នាល់ធំ។ នៅពេលនរណាម្នាក់តម្លើងការភ្នាល់ អ្នកត្រូវតែហៅតាមការភ្នាល់នោះ ខណៈពេលដែលត្រូវប្រាកដថាការភ្នាល់ក្នុងហ្គេមដៃនេះមានតម្លៃធំ។