Làm thế nào để xử lý một xu hướng giảm

đi xuống

Sự khác biệt trong poker là một yếu tố không thể bỏ qua. Mặc dù một số lượng rất nhỏ người chơi poker sẽ không bao giờ trải nghiệm điều đó, nhưng đối với phần lớn chúng ta, phương sai sinh tử là điều cần được xem xét. Bạn sẽ thua hầu hết các trò […]