Xử lý các Điều khoản trao đổi

Dưới đây là các tùy chọn gửi tiền dễ sử dụng cho quốc gia của bạn.

Người dùng đồng ý và công nhận:

1) Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các giao dịch chuyển tiền đến và đi từ tài khoản của bạn được xử lý kịp thời. Chúng tôi không đảm bảo thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình xử lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong mạng lưới ngân hàng, lỗi của một số bộ xử lý hoặc hành động của các bên khác liên quan đến việc xử lý tiền có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc xử lý, xử lý lại hoặc đảo ngược giao dịch, thu giữ hoặc đóng băng tiền và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại thực tế hoặc do hậu quả nào phát sinh từ yêu cầu thu giữ.

2) Đối với dữ liệu không hợp lệ do người dùng cung cấp trong yêu cầu chuyển, bất kỳ khiếu nại nào về sự chậm trễ hoặc mất mát do dữ liệu tài chính hoặc cá nhân không đầy đủ hoặc sai sót, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại thực tế hoặc hậu quả nào.

3) như một phần của thỏa thuận cấp phép của chúng tôi và tuân thủ luật chống rửa tiền, Người dùng cần lưu ý rằng họ có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu cá nhân (chẳng hạn như thẻ ID do chính phủ cấp, bảng sao kê ngân hàng và hóa đơn điện nước) để quá trình chuyển giao của họ có thể được xử lý. Điều này cho phép chúng tôi giúp bảo vệ người dùng và ngăn chặn nền tảng của chúng tôi bị sử dụng như một công cụ để rửa tiền hoặc gian lận.

4) Mọi chuyển khoản bị hủy hoặc bị từ chối từ tài khoản của bạn sẽ được hoàn lại vào tài khoản của bạn bằng đơn vị tiền tệ và số tiền được khấu trừ từ số dư tài khoản của bạn theo yêu cầu ban đầu của bạn trước khi đổi tiền.

5) Mọi khoản chuyển trả lại sẽ được ghi nợ từ tài khoản của bạn bằng đơn vị tiền tệ và được ghi vào số dư tài khoản của bạn theo yêu cầu ban đầu của bạn sau khi quá trình chuyển đổi tiền tệ diễn ra.

6) Chúng tôi không phải là một văn phòng trao đổi (trao đổi tiền tệ). Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do thay đổi tỷ giá hoán đổi

7) Tỷ giá hoán đổi của chúng tôi được cập nhật hàng ngày, trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến trao đổi tiền tệ, Người dùng có trách nhiệm kiểm tra tỷ giá hoán đổi áp dụng tại quầy thu ngân của chúng tôi.Đối với tiền gửi và rút tiền bằng hầu hết các loại tiền tệ, Chúng tôi sẽ thêm lợi nhuận vào tỷ giá trung bình do XE cung cấp (nguồn XE). Điều khoản sử dụng XE.

8) Nếu phương thức chuyển tiền không diễn ra ngay lập tức, tỷ giá hối đoái được mô tả trong Phần 7 ở trên sẽ được sử dụng khi bộ xử lý thanh toán của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi xác nhận về việc chuyển khoản.

Luôn cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm máy khách SKG và tìm hiểu thêm về từng tính năng mới!

Chia sẻ với bạn bè