Đặt cược theo gamek khối là gì và khi nào bạn nên làm điều đó?

block-bet-gamek

Đặt cược gamek theo khối là gì?

Cược chặn là một cược tương đối nhỏ (20-40% số tiền cược) được thực hiện bởi một người chơi không có vị trí. Mục tiêu phổ biến nhất của đặt cược khối là ngăn cản đối thủ đặt cược lớn hơn khi được chọn gamek.


Nhân tiện, một số người gọi chúng là cá cược chặn.


Khi nào bạn nên chặn cược?
Khi 4 yếu tố này đang diễn ra, bạn nên cân nhắc đặt cược theo khối:


Bạn đang ở ngoài vị trí trên sông.
Bài của bạn có khả năng (nhưng không chắc chắn) tốt hơn bài của đối thủ (>50% vốn chủ sở hữu so với phạm vi của họ).
Nếu bạn đặt cược trung bình hoặc lớn, bạn sẽ bị quá nhiều người giỏi hơn call.
Nếu bạn check, đối thủ của bạn có thể đặt bạn vào tình thế khó khăn với mức cược gamek trung bình hoặc lớn.
Các tình huống phổ biến để chặn cược
Vì vậy, những điểm nào phù hợp với loại chiến lược này? Chúng ta hãy đi qua một vài cái phổ biến gamevh.


1. Người ra bài ở pre-flop đã check lại 2 lần.


Ví dụ: gamek Button raise và big blind call với 6♦ 6♣. Flop đến J♠ 7♥ 2♠ và cả hai người chơi check. Lượt là 5♣ và cả hai người chơi kiểm tra lại. Dòng sông là 3♠.


Ở điểm này, người mù lớn có thể xem xét đặt cược khối, hy vọng sẽ được gọi bằng các ván bài như ace-high, 2x hoặc 5x.


2. Người chơi c-bet ở pre-flop ở flop, sau đó check lại ở turn.

 

Ví dụ: The button raise và big blind call với A♠ 7♠. Flop có 7♣ 5♠ 2♥ và big blind check-call một bet. Turn là J♣ và cả hai người chơi check. Dòng sông là Q♦ gamevh.

 

Ở điểm này, người mù lớn có thể xem xét đặt cược khối, hy vọng sẽ được gọi bằng tay như 5x và 2x.

 

3. Bạn check-raise trên flop và đóng thùng ở turn, sau đó river hoàn thành nhiều (nhưng không phải tất cả) các draw của bạn.

 

Ví dụ: The button raise và big blind call với 4♣ 4♥ gamevh. Flop xuất hiện J♠ 4♠ 3♦ và big blind check-raise so với bet mà button gọi. Lượt đi là T♦ và cược mù lớn, được gọi lại bằng nút. Dòng sông là 7♠.

 

Người mù lớn có thể xem xét đặt cược khối với bộ của mình*, hy vọng sẽ được gọi bởi các tay như Jx và các cặp đôi (với nút này có thể bỏ bài so với đặt cược lớn hơn).

 

* Điều bắt buộc là người mù lớn cũng chặn đặt cược bằng một số ván bài có hạt (như flushes) để bảo vệ phạm vi đặt cược chặn tổng thể của mình.

 

4. Bạn c-bet trên flop ra khỏi vị trí và bet lại trên turn.

 

Ví dụ: Điểm cắt tăng với T♠ T♥ và nút gọi. C-bet của cutoff được call ở flop 9♠ 8♣ 2♦. Điểm giới hạn đặt cược một lần nữa vào lượt 4♠ và nút gọi. Dòng sông là K♠.

 

Điểm cắt có thể xem xét đặt cược khối ở vị trí này, hy vọng sẽ được call bởi những hand như 9x.

 

5. Bạn c-bet trên flop ra khỏi vị trí và hành động theo lượt được kiểm tra.

 

Ví dụ: Ngưỡng tăng với K♣ 8♣ và nút gọi. Flop có 8♠ 7♠ 2♦, c-bet bị cắt và nút call. Turn là Q♠ và cả hai người chơi check. Con sông là 5♦.

 

Điểm cắt có thể xem xét đặt cược khối ở vị trí này, hy vọng sẽ được gọi bởi những tay như J8 hoặc 7x.

 

Lưu ý rằng tất cả những điểm này cũng có thể áp dụng cho chậu nhiều đường.

Lợi ích phụ của việc đặt gamek cược theo khối

Có một lợi ích bổ sung đi kèm với chiến lược đặt cược theo khối được triển khai tốt…


Cược chặn buộc gamek đối thủ của bạn phải đưa ra một phản ứng tối ưu, điều này rất khó thực hiện, đặc biệt nếu họ chưa nghiên cứu cách chơi với cược chặn.


Điều này có nghĩa là đối thủ của bạn thường sẽ rơi vào một trong hai loại sau so với đặt cược theo khối: lừa bịp quá mức hoặc lừa bịp quá mức. Nếu bạn có thể xác định được đối thủ của mình sẽ rơi vào trại nào, bạn có thể thu được nhiều giá trị kỳ vọng (EV) hơn bằng cách call những hero bệnh hoạn (so với những người quá lừa bịp) hoặc những fold lớn (so với những người ít bị lừa).