តើ​ការ​លេង​បៀ ៤ ប្រភេទ​មាន​អ្វីខ្លះ?

កាតបៀ

កាតបៀ សន្លឹកបៀ Poker ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីលេងជុំនៃ Poker ដែលត្រូវបានផ្តាច់។ សម្រាប់ល្បែងបៀរមួយជុំ សន្លឹកបៀដែលប្រើជាទូទៅបំផុតគឺសន្លឹកបៀ 52 សន្លឹកដែលមានទម្រង់មុខ និងសន្លឹកបៀលេខ។ សន្លឹកបៀដែលល្អបំផុតគឺសន្លឹកបៀមុខរបស់គ្រប់ឈុត។ មានឈុតចំនួនបួនផ្សេងគ្នានៅក្នុងល្បែងបៀ។ យើងគួរតែស៊ើបអង្កេតនីមួយៗ។ 4 ប្រភេទនៃការលេងបៀ Poker មាន 4 ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃការលេងបៀ Poker, ហៅផងដែរថាឈុត:   ក្លឹបពេជ្របេះដូងចបជីក   រាល់ឈុតលើសពី 4 មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ សន្លឹកបៀ 52 ស្ដង់ដារមាន 13 មុខតំណែងក្នុងគ្រប់ឈុតទាំងបួន ដោយដាក់ពីខ្ពស់ទៅទាប (A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2)។ នៅក្នុងការស្នើសុំកាត Poker នេះ Deuce (2-card) គឺតូចជាងគេ ហើយ Ace […]

តើ​ការ​លេង​បៀ ៤ ប្រភេទ​មាន​អ្វីខ្លះ?

សន្លឹកបៀ

កាតបៀបៀ Poker ត្រូវបានប្រើដើម្បីលេងហ្គេម Poker ក្រៅបណ្តាញ។ សម្រាប់ល្បែងបៀ សន្លឹកបៀដែលប្រើជាទូទៅបំផុតគឺសន្លឹកបៀ 52 សន្លឹកដែលមានទម្រង់មុខ និងកាតលេខ។ សន្លឹកបៀដែលល្អបំផុតគឺសន្លឹកបៀមុខនៃឈុតនីមួយៗ។ មានឈុតបួនផ្សេងគ្នានៅក្នុងល្បែងបៀ។ តោះ​មើល​មួយ​ៗ។ ប្រភេទនៃកាត Pokerបៀ Poker មាន 4 ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឈុត៖ ក្លឹបពេជ្របេះដូងចបជីក ឈុតទាំង 4 ខាងលើមានតម្លៃដូចគ្នា។ សន្លឹកបៀ 52 សន្លឹកស្ដង់ដារមាន 13 ចំណាត់ថ្នាក់ក្នុងឈុតនីមួយៗនៃឈុតទាំង 4 ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ទៅទាប (A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2)។ នៅក្នុងលំដាប់បៀ Poker នេះ Deuce (2-card) គឺតូចជាងគេ ហើយ Ace (A) គឺខ្ពស់បំផុត។ កាត […]